Foto, Katter

Barasånivet

Jag kommer att sakna att klia liten maggis.

En varm & mjuk & go’ liten maggis.

Det är det värsta med att åka bort. Juniorerna kan jag ringa till och höra hur de har det, men katterna svarar inte om jag ringer hem. Jag vet ju dessutom hur froppisen kommer att ropa efter mig, söka mig överallt, för hon är verkligen Mammas Flicka.

[tags]katter, klia katt[/tags]