Foto, Katter

Så är det

20160912_161514Jag är områdets Crazy Cat Lady. Fick det här i internposten på jobbet idag, avsändare okänd… 😉

Frågan är om jag ska ta upp det som mutor eller skattepliktig sidoinkomst i deklarationen…? 😆

[tags]crazy cat lady, mutor[/tags]