Allmänt

Tyst och lugnt

Så här skulle man ha det varje dag! 😉

Telefonin, framför allt den mobila, är utslagen i vissa delar av (hela?) länet, så det är tyst och lugnt på jobbet idag. Jag hade en del samtal jag behövde ringa, men de får vänta till imorgon. Eller onsdag. Whatever. Inget är akut.

Hippa hurra, jag får sortera papper i fred idag! 😆

Men först: mer kaffe. Det är trots allt måndag.

[tags]tysta telefoner, sortering, kaffe, måndag[/tags]