Allmänt

Mailbombning

Jag ägnar mig åt mailbombning idag. 😈

Stackars A får mail efter mail efter mail med arbetsrelaterade frågor från mig, då det vi båda är inblandade i inte riktigt stämmer ihop i slutänden. Det är tur att det bara är den här månaden vi är två om saken.

(Rättare sagt: det är bara under februari hon är inblandad, alla andra månader gör jag precis som jag vill utan att kolla med någon annan.)

[tags]mailbombning[/tags]