Allmänt

Både bu och bra

Ett möte jag var tvungen att vara med på idag var både plus och minus.

På ett sätt var det bra: idéer kom fram och föreslogs av dem som berörs. Sämre var att en del förslag helt enkelt inte är genomförbara i praktiken, knappt ens i teorin.

Folk har ibland svårt att se utanför den lilla soppskål de simmar omkring i. Andra är omöjliga att få tyst på när de svarar på fel frågor. Somliga kan inte läsa innantill i materialet.

Vi avslutade i någorlunda enighet. Spännande fortsättning följer. Kanske.

Men fikat var gott! 😎

[tags]mötesdöden[/tags]