Allmänt

Sått ett frö

Nej, jag planterar inte inför kommande sommarfägring – jag sår frön om en eventuell flytt hos farsan.

Han bor på ett av kommunens äldreboenden. Det är anpassat för de som inte behöver så mycket hjälp i vardagen, d v s de som inte är så vårdkrävande. Allt eftersom tiden gått, sedan han dels haft en stroke och dels bröt armen i höstas, har han blivit mer och mer vårdkrävande, och nu börjar det vara läge för en flytt.

Det andra äldreboendet är anpassat för de med större behov av hjälp, både med utrustning och mer personal/ färre boende. Det är dessutom nära till läkare/ akutmottagning. I nuläget finns inga lediga platser, men det gäller att börja smörja honom i tid.

Hans största problem idag var vart möblerna han har i lägenheten skulle ställas undan. Jag försäkrade honom om att dem tar vi ungar hand om, det finns alltid plats i något uthus att klämma in dem. Själva flytten är det minsta problemet för oss.

[tags]flytt, äldreboende[/tags]