Allmänt

Behov

Åååhhhh, jag har ett uppdämt bloggningsbehov!!! Jag vill bara skriva och skriva och skriva skriva skriva mer och mer!!! Skrivotinet har slagit sina klor i mig igen! Jag behöver avgiftas, eller typ börja på en roman/ handbok/ receptsamling/ vadsomhelst så jag får skrivotinet ur fingrarna! *gaaahhh* Hur ska jag nu få någonting gjort???

(Notera det överdrivna användandet av utrops- respektive frågetecken. Det tyder på svår abstinens efter avhållsamhet från bloggandet. Måste åtgärdas snarast, dock endast under åskfria dagar, då förlusten av ännu ett modem skulle få förödande konsekvenser.)

[tags]skrivotin[/tags]