Allmänt, YouTube

Hallå?

Jag vet inte vad som hände, men ett möte jag skulle vara med på bara försvann? Det gick ut väldigt lite (och bristfällig) information, så jag vet inte var mötet ska vara eller vem/vilka som ska vara med.* Provade maila den som bjudit in mig men har inte fått något svar.

Jaha. Slipp då.

Jag har annat att fylla min eftermiddag med.

[tags]information, Lionel Richie, Hello[/tags]

*) Lite ironiskt, då mötet handlar om hur viktigt det är med rätt information till den/de som ska informeras – eller hur? 😉