Allmänt

Från en annan värld

Ibland får jag verkligen fundera över folk, då det verkar som att somliga kommer från andra planeter/ ett parallellt universum/ whatever. 🙄

Det finns t ex en person som alltid hittar något att racka ner på, vad gäller mitt jobb (alltså företaget, inte mina arbetsuppgifter). Tidigare var h*n helt besatt av att smutskasta oss, nu har h*n lugnat sig en smula – men jag litar inte på personen ifråga och vill inte ha något alls med den att göra. Tyvärr måste jag det ibland, men jag inskränker mig till det absoluta minimum jag kan gå ned till utan att vara ohövlig.

Idag hade jag snabbutbildning i ett av våra system åt en person som bara sade ”jaha” till allt jag berättade. Då får jag känslan av: ”Lyssnar h*n verkligen på mig eller sitter h*n bara och såsar bort tiden? Sitter jag i onödan och gör av med tid jag behöver till annat?” Inga frågor, inga reaktioner. 😕 Var h*n över huvud taget vaken/ närvarande?

Sedan finns det ju förstås även somliga medarbetare jag skulle kunna klara mig utan – men de är en annan femma. 😉 Tack och lov uppvägs de (få) personerna av de personer jag verkligen gillar (många)!

[tags]personkemi[/tags]