Allmänt, Foto

Förmiddagens bästa

2016-02-03 07.35.01

*hört på avstånd*

– Nej, jag tänker inte tala om hur du ska göra!

*detta sagt efter en lång upprörd tillrättavisning (utan andningsuppehåll) som varat i flera minuter då h*n talat om precis hur någon-i-telefonen skulle göra*

😆

[tags]upprörd, lyhört, kontorshumor[/tags]