Allmänt, Foto

Veckans tema – frihet

Mymlan gav ett bloggtema åt oss med bloggtorka 😉 den här veckan: frihet.

Frihet kan beskriva känslan när man är ledig, de stunder man är fri att göra precis vad man vill. Inga krav, inga tider att passa, ingen annan att ta hänsyn till.

Frihet är även yttrandefrihet, en viktig frihet. Alla människor har rätt att säga vad de tycker och tänker utan att råka i svårigheter på grund av sina åsikter.

Frihet – själva ordet framkallar vårystra hästar på en grön sommaräng för mitt inre öga. Jag ser deras blänkade hårremmar och fladdrande manar där de leker kapplöpning med varandra. En kaskad av starka ben som trummar mot marken i en yster rytm.


Bild från Wikimedia

Wikipedia har en mycket tråkigare framställan av ordets betydelse:

Frihet är rättigheten att utöva och utveckla självbestämmande utan begränsningar i form av förtryck.

[tags]bloggtema, frihet[/tags]