Allmänt, Foto

Fuck diet!

2016-02-29 10.34.47Det här är den andra biten jag tog.
Det fanns ”vita” rutor också, med annan smak.

  • Den här veckan blir det inget dietande, inte om jag ska få användning för alla rester jag sparat i kylen.
  • Dessutom bjöd en medarbetare på fika idag – TVÅ sorter!
  • Jag har inte hunnit väga mig under helgen, heller.

[tags]sabotage av diet, hembakt fika, undvika vågen[/tags]